top of page
ERA 2024 a4 2.jpg
logo-nobackground-1000.png

Emergency Response & Awareness Conference 2024

Predstavitev
V današnjem svetu smo žal priča povečanemu nasilju zaradi rasne, etične, verske nestrpnosti ali preprosto kot posledica vsakodnevnega ustrahovanja na delovnem mestu ali v šoli

 

Verjamemo, da je tovrstne incidente mogoče preprečiti ter zmanjšati število žrtev s pravilnim ozaveščanjem in izobraževanjem, kako se na takšne dogodke učinkovito in pravilno odzvati.

 

ERAC (Emergency Response & Awareness Conference) je regionalni pilotni projekt IPO, katerega namen je postati letni regionalni dogodek ozaveščanja, kjer lahko strokovnjaki iz nacionalnih varnostnih in intervencijskih služb, strokovnjaki iz civilnega sektorja ter širša javnost izmenjajo izkušnje, predstavijo svoja stališča in se seznanijo kako ravnati v takšnih primerih.

ERAC 2024 a4 1.jpg
bottom of page