top of page

CLASS-E

Civilno Članstvo

CLASS-E1

POVEZANI

Družinski Člani IPO Class A

(samo za ožje družinske člane kot so sprog, soproga ali otroci)

100.00 Eur

CLASS-E2

CIVILNE OSEBE

Posamezniki - Podporniki

(osebe ki niso zajete v drugih kategorijah)

 

160.00 Eur

Obvezni Pogoji za Članstvo:

 • Pravilno izpolnjen spletni obrazec s pripadajočimi dokumenti

 • Dokazilo o pripadnosti zgoraj nevedenih služb

 • Varnostno preverjanje

  • Potrdilo o nekaznovanosti (ne starejše od 1 meseca) izda Ministrstvo za Pravosodje.

  • Potrdilo da zoper kandidata ne teče kazenski postopek (ne starejše od 1 meseca) izda Okrajno ali Okrožno Sodišče. 

  • Potrdilo da ni zadržkov zoper Javni Red in Mir z elementi nasilja (ne starejše od 1 meseca) izda Sodnik za Prekrške.

 

Neobvezni Pogoji za Članstvo:

 • Certifikati in Diplome o Usposobljenosti

Članstvo vsebuje:

 • Članstvo 

 • IPO Digitalni Certifikat o Članstvu

 • IPO Izkaznica

 • IPO Nalepka

 • Vabilo in Brezplačna Udeležba na IPO Webinar-jih

 • Vabilo na IPO Seminarje in Predavanja

 • Vabilo na IPO Srečanja in Dogodke

 • Možnost sodelovanja na Mednarodnih Konferencah (EU, UN, UNODC, UNDSS, NATO, ...)

 • Možnost sodelovanja pri IPO Projektih.

 • Popusti na IPO Tečaje in Usposabljanja

 • Popusti in Ugodnosti pri IPO Partenrjih ​

 • Mednarodno Povezovanje 

bottom of page