top of page

IPO Store

Značka IPO je namenjana kot promocijski artikel in ni značka, ki bi jo izdal državni organ, in imetniku ne daje posebnih pooblastil ali pristojnosti. Kakršna koli zloraba značke je strogo prepovedana. Posameznik ali član prevzema polno podgovornost (kazensko, odškodninsko in moralno) za vsak dogodek, do katerega je prišlo zaradi zlorabe IPO značke.

 

Oblikovanje in trženje IPO izdelkov poteka preko IPO HQ.

IPO Slovenija izvaja promocijo izdelkov.

bottom of page